890.000 
2.880.000 
2.880.000 
9.150.000 
1.850.000 

Quạt trần cánh nhựa

Quạt trần Panasonic 3 cánh F-60MZ2

980.000 

Quạt trần cánh nhựa

Quạt trần Panasonic 3 cánh F-56NCL

1.600.000 

Quạt trần điện cơ

Quạt trần Panasonic 4 cánh F56MPG

1.990.000 
6.780.000 

Hotline

Ms. Bảo Thanh
Ms. Bảo Thanh 0967451725
Liên hệ